PÜF NOKTALARI

 Yapıştırıcılar

Uygulama yüzeyinin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır.
Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi uygulamayı taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, uygulama yüzeyinden temizlenmelidir.
Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3-4 gün önce, özel Tamires tamir harçları ile tamir edilmelidir.
Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalmasına özen gösterilmelidir.
Yüzey çok emici ise yüzeyde astar kullanılması tavsiye edilir.
Uygulama yapılacak yüzeyin, kaplama malzemenin, uygulama gerçekleştirilecek ortamın özelliklerine göre ürün seçimi, doğru uygulama için çok önemlidir.
Harçtan topaksız bir karışım elde edilmesi için, harcın önce su dolu bir kaba boşaltılıp, devirli bir karıştırıcı ile karıştırılması son derece önemlidir.
Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır.
Hazırlanan harcın bir süre bekletilip, tekrar karıştırılması, üründeki kimyasal reaksiyonun tamamlanması için önemlidir.
Harçların kap ömürlerine uygulama sırasında dikkat edilmelidir.
Uygulamada kaplama malzemesine uygun diş boyutuna sahip taraklı mala kullanılmalıdır.
Uygulama süresinde harcın açık çalışma zamanına dikkat edilmelidir.
Açık çalışma zamanı, uygulamanın ortam şartlarına bağlı olarak değişebilir.
Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınıp atılmalı, tekrar yeni harç sürülmelidir.
Uygulamada kaplama malzemesinin iyice yerleşmesi ve yapışması sağlanmalıdır.
Dış mekân uygulamalarında, daha güçlü bir yapışma sağlamak için Allmax Latex ile karıştırılarak uygulama yapılabilir.
Derz doldurma işlemi, duvarda 8 saat, zeminde 1 gün sonra yapılmalıdır. +5ºC’nin altında ve +35ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
Yeni tamamlanan uygulamalar, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, aşırı hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35ºC’nin üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.
Tamamlanan uygulamanın, ilk 24 saat içerisinde direkt su ile temasından kaçınınız.
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız, harcı atınız.
Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra temiz su ile yıkayınız.
Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.
Uygulama sırasında ürün teknik bilgi föylerinde belirtilen risk tanımlarına ve güvenlik tavsiyelerine uyulmalıdır.

 Derz Dolgular

Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır. 
Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliğinin en az seramik kalınlığının 2/3’ü kadar olmalıdır. 
Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılırken, derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir.
Derz dolgu, uygun su miktarı üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.
Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır.
Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.
Suyun belirtilenden fazla veya az konulması çatlamaya, tozumaya ve renk kusurlarına neden olabilir. 
Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilmelidir.
Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
Harç yüzeye yayılarak lastik mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır. 
Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu kaybedip matlaştığında, genellikle 10-20 dakika kadar sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel hareketlerle temizlenmelidir. Güneşte beklemiş veya emiciliği yüksek kaplama malzemelerinin arasında, direk güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir. Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu süngerle yapıldığında renkte dalgalanma problemi ile karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir. 
Derz dolgu malzemesi derzden boşalmayacak kadar kuruduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir. 
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. 
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 
Derz dolgu malzemesi çok sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullarda uygulandığında, final performansını iyileştirmek için uygulamadan birkaç saat sonra üzerine su serpilmesi tavsiye edilir.

 Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcı Uygulaması:

Uygulama yüzeyinin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır.

Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi uygulamayı taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, uygulama yüzeyinden temizlenmelidir.

Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3-4 gün önce, uygun tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalmasına özen gösterilmelidir.

Yüzey çok emici ise yüzeyde astar kullanılması tavsiye edilir.

Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı, uygun su miktarı ile topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır.

Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır.

Hazırlanan harç 3-5 dakika olgunlaşması için dinlendirilip, tekrar 1-2 dakika homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Kaptaki karışım 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Isı yalıtım levhalarının yapışma yüzeylerinin kenarları boyunca şerit şeklinde, levhaların orta kısımlarına is noktasal şekilde, harç malası ile yapıştırıcı uygulanır.

Yapıştırıcı levhanın minimum %40’ına temas etmiş olmalıdır.

Isı yalıtım levhaları yapıştırılırken, istenilen düzey ve eşitlik sağlanana kadar levhalar bastırılarak yerlerine oturtulur. Ortam sıcaklığına bağlı olarak, ürün yeterli prizini aldığında, levhalar yüzeye uygun dübel ile mekanik olarak tutturulur. Levhaların yerine yerleştirilmesi esnasında, levhaların yüzeyindeki yapıştırıcının kuruyarak film tabakası oluşturması engellenmelidir.

Çok düzgün yüzeylerde, harç 10x10 mm ebatlarında taraklı mala yardımı ile uygulanabilir.

Yapıştırıcı ile ısı yalıtım levhaları duvara yapıştırıldıktan sonra mutlaka yüzeye uygun dübel ile mekanik olarak tutturulmalıdır.

Yapıştırıcı uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5ºC ile +35ºC arasında değilse, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır.

Dış yüzey uygulamalarında, kaplanmış yüzeyin ilk 24 saat aşırı güneş ışığı, rüzgâr, don veya yağmurdan korunması gereklidir.

Kurumaya başlamış harç karışımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir, harç sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.


Isı Yalıtım Levha Sıvası Uygulaması

Isı Yalıtım Levha Sıvasının uygulanabilmesi için, levhaların yüzeye sağlam bir şekilde yapıştırılmış ve dübellenmiş olması gereklidir. Levhalar rüzgar yükü ile esnememelidir.

Uygulama öncesi, ısı yalıtım levha yüzeyleri tozsuz ve temiz olmalıdır.

Isı Yalıtım Levha Sıvası, uygun su miktarı ile topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır.

Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır.

Hazırlanan harç 3-5 dk. olgunlaşması için dinlendirilip, tekrar 1-2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Kaptaki karışım 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Harcı, ısı yalıtım levhaları üzerine çelik mala düzgünce sürünüz. Homojen bir kalınlık elde etmek için 4x4 mm diş kalınlığında taraklı mala ile ilk kat sıvayı taraklayınız. Sıva donatı filesini çelik mala yardımı ile sıva harcı kurumadan üzerine hafifçe bastırılarak gömünüz.

Çatlamaları önlemek amacıyla, donatı filesinin birleşim noktalarında 10 cm üst üste bindirme işlemi uygulanmalıdır.

Köşe ve kirişlerde, pencere ve kapı çerçevelerinde donatı filesi en az 20 cm döndürülmelidir.

1.kat sıva hafifçe suyunu attıktan sonra, kurumadan 2.kat sıva uygulaması yapılır.

Sıva uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5ºC ile +35ºC arasında değilse, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır.

Kurumaya başlamış sıva karışımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.

Dış yüzey uygulamalarında, kaplanmış yüzeyin ilk 24 saat aşırı güneş ışığı, rüzgar, don veya yağmurdan korunması gereklidir.

 

 

 

 Dekoratif Kaplamalar

Uygulama yüzeyinin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır.

Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi uygulamayı taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, uygulama yüzeyinden temizlenmelidir.

Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3-4 gün önce, özel tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalmasına özen gösterilmelidir.

Yüzey çok emici ise yüzeyde astar kullanılması tavsiye edilir.

Dekoratif Sıva uygun su miktarı ile topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır.

Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır.

Hazırlanan harç 2-3 dk. olgunlaşması için dinlendirilip, tekrar 1-2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Kaptaki karışım yaklaşık 1 saat içerisinde tüketilmelidir.

Dekoratif sıva çelik mala ile yüzeye uygulanmalı ve eşit kalınlıkta tüm yüzeye yayılmalıdır.

Uygulama kalınlığı en büyük agregaya göre ayarlanmalıdır.

Sıva daha kurumadan, plastik mala ile dairesel ve/veya çizgisel hareketler yaparak sıvaya desen kazandırılır.

Kuruduktan sonra isteğe uygun ve solvent içermeyen bir dış cephe boyası ile boyanabilir.

Geniş cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurarak uygulama yapılmalıdır.

Cephede zorunlu bitiş gereken noktalarda, koruyucu bir bant ile mutlaka sınırlar belirlenerek uygulama yapılmalıdır.

Son kat kaplamaların uygulaması esnasında, olumsuz hava koşullarından dolayı çabuk kuruması engellenmelidir.

Süratli ve sağlıksız kurumayı önlemek için sıva yapılan yüzeyler doğrudan güneş ile temasları, sert rüzgâr, dolu ve don gibi ağır hava şartlarından korunmalıdır.

Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansının elde edilmesi için, tüm uygulamanın tamamlanmasından sonra, en kısa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine bağlı olarak 3-7 gün) işin amacına ve detayına uygun bir kaplama (boya vb.) ile yapılan uygulamanın koruma altına alınması veya kaplanması gereklidir.

 Onarım ve Güçlendirme

Yapıların tamir edilecek çimento esaslı yüzeylerinin, sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.  Yüzey, aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres vb. kalıntılarından iyice temizlenmelidir. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa, drene edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı fakat yüzeyde serbest su kalmamalıdır.

+5ºC’nin altında ve +35ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.

Yeni tamamlanan uygulamalar, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, aşırı hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35ºC’nin üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır. Tamamlanan uygulamanın, ilk 24 saat içerisinde direkt su ile temasından kaçınınız. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız, harcı atınız. Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra temiz su ile yıkayınız.

 Katkı Sistemleri

Katkı sistemi ürünlerde teknik bilgi föylerinde yazan, uygulama öncesi hazırlık ve uygulama yöntemlerine mutlaka uyunuz.

 Çimento Esaslı Harç ve Sıvalar

Çimento Esaslı Hazır Dış Cephe Makine Sıvası Uygulaması

Uygulama yüzeyinin kürünü almış ve sağlam olmasına özen gösteriniz.

Uygulama yapılacak yüzey boya, yağ, toz vb. malzemelerden temizlenmelidir.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun Allmax Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.

Gazbeton duvarlarda, uygulamadan en az 72 saat önce Allmax Serpo ön serpme olarak uygulanmalıdır.

Beton tavan ve duvarlarda, Allmax Latex ile Allmax Serpo karıştırılarak ön serpme kıvamında uygulanmalıdır.

Yüzey kuruduktan hemen sonra uygulamaya geçilir.

Serpme yapılan yüzeyin yeteri kadar kuruyarak makine sıvasına uygun, güçlü bir alt yapı oluşturabilmesi için mevsim şartlarına göre en az 48 saat beklenmelidir.

Yeteri kadar sertleşerek yüzeye tutuculuğu artıran serpme üzerine Allmax Matic 10 - 15 mm kalınlıkta tek kat halinde uygulanır.

15 mm ve üzeri kalınlıkta sıva gerektiren yüzeylerde, Allmax Matic iki kat halinde uygulanmalıdır.

Uygulama elle yapılacaksa ve 15 mm’den kalın uygulama gerektiren yüzeylerde, 2.kat uygulamasına geçilmeden önce yaklaşık 3-4 gün ilk kat uygulamanın kuruması beklenmelidir.

Bu bekleme süresinden sonra gereken hallerde sıva filesi kullanmak sureti ile 10-15 mm kalınlığında 2.katın uygulamasına geçilebilir.

Son kat sıvası yeterince çektikten ve plastik kıvamına geldikten sonra (60 - 70 dk. sonra), tekrar mastarla yoklama yapılır. Yüzey mastarlanamayacak şekilde sertleştikten sonra spatula veya çelik mala ile düzeltilir. Sertleşen ve düzeltilen sıva yüzeyi hafifçe ıslatılır ve sünger ile trifillenir.

Trifillenen yüzey 10-15 dk. içinde tekrar çelik mala ile bastırılarak, pürüzsüz ve cam gibi parlak bir hale gelene dek düzeltilir. Bu esnada gereğinden fazla yüzeyi trifillemek veya trifil sonrasında yüzeyi parlatmak için malayı gereğinden fazla bastırmak, sıva içindeki iri taneli kumun yüzeye yayılmasına, dolayısı ile yüzeyde pürüzlenmelere sebep olabilir.

Sıva uygulamasından 7 gün sonra yüzey boyaya uygun hale gelir.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.

Sıva yapılmış yüzeyler ilk günlerde doğrudan güneş ışığı ile temastan ve ağır hava şartlarından korunmalı, gerektiğinde sıvanan yüzeyler hafifçe ıslatılmalıdır.

Rüzgarlı havalarda uygulanan yüzey hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.

Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabileceği düşünülen noktalarda sıva filesi kullanılmalıdır.

Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 3 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.

Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.

Sıva uygulaması yapılmış yüzey üzerine uygulanacak her tür kaplama ve boyama işi, sıva uygulamasının tamamlanmasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.

Ağır hava şartlarına maruz kalabilecek yüzeyler, isteğe göre nefes alan boyalar ile veya dış cephede en fazla 30 mm kalınlığa kadar uygulanan mineral bazlı sıvalar ile kaplanır.

 Su Yalıtım Ürünleri

Su yalıtım ürünlerinin teknik bilgi föylerinde yazan, uygulama öncesi hazırlık ve uygulama yöntemlerine mutlaka uyunuz.

 Zemin Sistemleri

Yüzey Sertleştirici Uygulaması

Yüzey sertleştirici eski beton üzerine uygulanacaksa, önce en az 7 cm kalınlığında C25 beton dökülmelidir.

Yeni beton ile eski beton arasında aderansı arttırmak ve yapışmayı sağlamak için zemin astarı kullanılmalıdır.

Uygulama yapılacak beton yüzeyinin ıslaklığı son derece önemlidir.

Yüzey, yüzey sertleştiricinin ihtiyacı olan nemi alabileceği kadar ıslak olması gereklidir.

Eğer yüzey fazla ıslak olursa, malzeme betonun kendi kalınlığı içerisinde kaybolacaktır, yüzeyin fazla kuru olması durumunda, ürün yüzeye bağlanamayıp, uygulama verimsiz olacaktır.

Uygulama yerlerinde, taban betonu, anolar şeklinde dökülüp tamamlandıktan sonra, beton yüzeyi mastarla (titreşimli mastar) yardımı ile mastarlanır. Taban betonu, yüzeyinde ayak izi kalacak şekilde priz aldığında, disk perdahı yapılır. Bu aşamanın tamamlanmasından hemen sonra, toplam miktarın 2/3 ü, taze beton yüzeyine homojen bir şekilde serpilerek yayılır. Malzemenin betonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk alması beklenir. Rengin zeminin her tarafında eşit olmasına dikkat edilir. Yüzeye homojen bir şekilde dökülen bu miktar, disk perdahı ile taze betona iyice yedirilir. Bundan sonra, kalan 1/3 lük miktarda, taze beton yüzeyine serpilir, disk perdahı yardımıyla perdahlama yapılır. Perdahlama işlemi, istenilen yüzey kalitesine ulaşıncaya kadar devam ettirilir.

Perdahlama işlemi tamamlandıktan sonra, beton yüzeyini korumak için Curemax kür malzemeleri kullanılmalıdır. Curemax kür malzemeleri, beton mukavemet değerinin artmasını ve betondaki su buharlaşma hızını yavaşlatarak betonun mevcut su miktarıyla priz yapmasını sağlar. Rötre çatlaklarının oluşmasını ve yüzey tozumasını engeller.

Perdahlama işlemi tamamlandıktan sonra, beton yüzeyini korumak için Curemax kür malzemeleri kullanılmalıdır. Curemax kür malzemeleri, beton mukavemet değerinin artmasını ve betondaki su buharlaşma hızını yavaşlatarak betonun mevcut su miktarıyla priz yapmasını sağlar. Rötre çatlaklarının oluşmasını ve yüzey tozumasını engeller. Kür uygulaması yazın ve kışın mutlaka yapılmalıdır.

Uygulama yapılırken ortam ve zemin sıcaklığı +5ºC ile +35ºC arasında olmalıdır.

Yüzey sertleştirici uygulaması, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam koşullarına göre değişen zamanlamalar ile yapılır. Sıcak havalarda uygulama hızı artar, soğuk havalarda uygulama hızı düşer. Uygulama yapılırken betonun priz aşamalarına dikkat edilmelidir.

Yüzey sertleştirici uygulamaları uzman uygulamacılar tarafından yapılmalıdır.

Yüzey sertleştiriciler sadece uygulanacak yüzeyin aşınma ve darbe dayanımlarını arttırma amaçlıdır, uygulanacak betonun mekanik dayanımlarına hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle uygulanacak beton, üzerini etkileyecek mekanik yüklere göre dizayn edilmelidir.

Yüzey sertleştirici uygulanacak şapların kalınlığı 7 cm’nin üzerinde, su/çimento oranı 0,45’in üstünde ve beton sınıfı en az C25 olmalıdır.

 Astarlar

Astar ürünlerinde teknik bilgi föylerinde yazan, uygulama öncesi hazırlık ve uygulama yöntemlerine mutlaka uyunuz.