Onarım ve Güçlendirme
TAMİRES R5
TAMİRES R5 BRÜT BETON YÜZEY DÜZELTME VE TAMİR HARCI Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, brüt beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan, yüksek stabiliteye sahip brüt beton yüzey düzeltme ve tamir harcıdır.
TAMİRES R8 TX
TAMİRES R8 TX TİKSOTROPİK YAPISAL TAMİR HARCI Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir harcıdır.
TAMİRES R8 FL
TAMİRES R8 FL AKICI YAPISAL TAMİR HARCI Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan, akıcı, yapısal tamir harcıdır.
TAMİRES R8 GR
TAMİRES R8 GR GROUT HARCI Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, kendiliğinden yerleşen grout harcıdır.
TAMİRES R9P
TAMİRES R9P HIZLI PRİZ ALAN, YÜKSEK MUKAVEMETLİ, MENHOL TESVİYE VE TAMİR HARCI Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, ayrışmayan, akıcı, erken çok yüksek dayanımlı, hızlı priz alan tamir harcıdır.