Su Yalıtım Ürünleri
TERASLARDA SU YALITIMI İÇİN HANGİ YÖNTEM KULLANILIR?
TERASLARDA SU YALITIMI İÇİN HANGİ YÖNTEM KULLANILIR?

Teraslarda önemli olan şey betonarme tabliyenin suya karşı kilitlenmesidir. Bunun için ya su geçirmeyen bir örtüyle teraslar kaplanır, bunlar klasik sistemde bitümlü membranlar, pvc membranlar, epidiem membranlar olabilirler.

Ya da mevcut betonarme tabliyenin kılcal çatlaklarına kristal üretilerek betonarmenin kendisi suya karşı kitlenmiş olur, kristalize malzeme file ile uygulanıp kenarlara kadar döndürülerek bir havuzlama yaratılmalıdır.

Teras çatılarda, su yalıtımında özellikle kristal üreten çimento bazlı malzemelerin kullanılması çok daha iyi olur. Çünkü kristalize malzemeler betonun içindeki kılcal çatlaklara nüfus edip buraları camlaştırıp tıkadıkları için sırf beton üzerinde bir su yalıtımı yerine betonun içinde bir su yalıtımı sağlamış olur.

Bunun yanında bu malzemelerin üzeri, çift bileşenli çimento esaslı malzemelerle kaplanırsa, uygulama üzerinde membran gibi bir örtü tabakası sağlanmış olur ve yarı/tam esnek davranışlarıyla çatlaklara veya kırılmalara karşı su yalıtımı sağlayan bir tabaka oluşturulmuş olur.


DIŞ CEPHE KAPLAMASI İLE SU YALITIMI SAĞLANABİLİR Mİ?
DIŞ CEPHE KAPLAMASI İLE SU YALITIMI SAĞLANABİLİR Mİ?

Dış cephelerde tuğlanın ve sıvanın su geçirdiğini düşünürsek bunları suya karşı öncelikle geçirimsiz hale getirmeniz gerekir. Bunların birkaç çeşidi vardır;

1-     Su geçirimsiz sıvalar kullanılabilir

2-     Sıvalarınızın üzerine ısı yalıtımı amaçlı da kullanılan mantolama sistemleriyle bir katman yaparsanız ki bunlarında üzerinde kullanılan sıvalar su geçirimsiz olduğu için suya karşı tuğla duvarlarınızı ve sıvalarınızı korumuş olursunuz.

Sıvalarınızda ki çatlakları, su geçirimsiz harçlarla tamir edip, sıvanızın içine kristal üreterek yine dış cephenizi suya karşı kilitlemiş olursunuz. Su geçirimsiz dış cephe kaplamaları dışarıdan gelebilecek suya karşı binanızı korumada yardımcı olur.


ÇATILARDA SU YALITIMI İÇİN HANGİ UYGULAMALAR YAPILIR?
ÇATILARDA SU YALITIMI İÇİN HANGİ UYGULAMALAR YAPILIR?

Çatı tiplerine göre farklı farklı su yalıtımı uygulamaları vardır. Ahşap çatılarda, metal çatılarda üzerine kaplama elemanı olarak membranlar, shingler kullanılabilir. Teras çatılarda, yatay çatılarda seramik altında çimento bazlı malzemelerle su yalıtımı genellikle en çok tercih edilen su yalıtım tekniğidir.

Teras çatı tiplerinde, betonarme tabliyeleri çimento bazlı kristalize malzemelerle suya karşı kilitlenip,

Alkali dayanımlı filelerle, çift kompenantlı çimento bazlı malzemeler ve latex katkılı malzemelerle betonarme üzerinde hem bir örtü yaratılmış olur hem de betonarme tabliyede kristal üretilmiş olur.


BİNANIN DUVARLARI İÇİN SU YALITIMI NASIL YAPILIR
BİNANIN DUVARLARI İÇİN SU YALITIMI NASIL YAPILIR

Binaların duvarlarını 2’ye ayırabiliriz

1-     Toprak altındaki duvarlar, betonarme duvarlardır

2-     Toprak üstündeki duvarlar, tuğla veya betonarme duvarlardır

Toprak altında basınçlı suya karşı olan alanlarda betonarme duvarları ki beton su emen ve geçiren bir malzeme olduğu için ya dışarıdan su geçirmeyen bir örtü ile kaplanması gereklidir ya da betonun içindeki su geçiren kılcal çatlakları kristalize malzemelerle tıkayıp betonun içini su geçirimsiz hale getirmemiz gerekir.

Toprak üstündeki katlarda ise tuğla duvarının sıvalarının olduğu yerlerde su geçirimsiz sıvalarla su yalıtımı sağlanabilir. Bunlara ilaveten sıvanın üzerine yapılacak dış cephe katmanlarıyla su yalıtımı da sağlamak mümkündür. Su itici boyalar su geçirmez değil su iticidir. Su geçirimsizliği için öncelikle tuğlanızın üzerinde sıvayı veya beton duvarımızı suya karşı kilitleyip daha sonra boya yapılması önerilir.


BANYO, TUVALET GİBİ ISLAK HACİM VE YÜZEYLERDE SERAMİK KAROLAR SUYA KARŞI YALITIM SAĞLAR MI?
BANYO, TUVALET GİBİ ISLAK HACİM VE YÜZEYLERDE SERAMİK KAROLAR SUYA KARŞI YALITIM SAĞLAR MI?

Islak hacimlerde seramik karo kaplamadan önce yüzeylerin ön hazırlıkları çok önemlidir. Düşey yüzeylerde sağlam ve düzgün bir yüzey elde etmek için mutlak suretle bir sıvaya ihtiyaç vardır. Bu sıva 400 dozlu kireç katılmadan sadece çimento ile hazırlanmış sıva olmalıdır. Bu sıvanın her noktasında mastarında olması gerekmektedir. Kaba sıvada bırakılması yapışma mukavemeti açısından çok iyi sonuçlar verecektir. Hatta sıvanın çatlamaması, daha mukavemetli olabilmesi için içerisine Allmax Latex katılabilir. Düşey yüzeylerde altlık için yapmış olduğumuz sıvayı yatay yüzeylerde sağlam düzgün bir şapla yapmamız gerekir. Islak hacimlerde bilinmesi gereken diğer bir husus ise suya karşı yalıtım konusudur. Çünkü seramik karolar tek başlarına suya karşı bir yalıtım gösteremeyeceklerdir. Her ne kadar seramik karoların ön yüzeylerinden arka yüzeylerine suyu geçirmemesine rağmen banyo gibi ıslak hacimlerde özellikle sular kaplamanın altına girebilir. Girme noktası ise genellikle derelerden veya duvarla zeminin birleştiği noktalardan su geçişleri olabilir.

Bunların olmaması için, yapılacak ufak birkaç detay var. Bunların başında yalıtım geliyor. Yalıtım için çimento esaslı yalıtım harçları veya akrilik esaslı yalıtım harçları kullanılabilir. Bu ürünlerin uygulaması fırça ya da rulo yoluyla olabileceği gibi taraklı malanın düz kısmıyla 1-2 mm kalınlık oluşturulacak şeklide yüzeye uygulanabilir. Bu noktada dikkat edilecek en önemli husus, yalıtım esnasında özellikle zeminle duvarın birleştiği noktaya file takviyesi yapılabilir. Burada olabileceği gibi düşeyde iki duvarın birleştiği noktada yine file takviyesi ile yalıtım yapılması çok iyi sonuçlar verecektir. Yalıtım malzemelerinin kullanımı ve sürme şekillerine dikkat edilmesi gereklidir.

Diğer bir husus ise derz konusudur. Islak hacimlerde, suyun var olduğu yerlerde bilindiği gibi yosunlaşma ve küf olayı çok karşımıza çıkar. Dolayısıyla ıslak hacimlerde kullanacağımız, normal standart fugalar zaman içerisinde küf ve yosun oluşturacaktır.

Bunların oluşmaması için, küfe yosunlaşmaya dayanıklı, çatlama yapmayan, pürüzsüz yüzey oluşturabilen silikon esaslı derz dolgu malzemeleri gibi ürünlerin kullanılması çok daha iyi sonuçlar verecektir.

Aynı zamanda bu fuga normal derzlerin kullanıldığı gibi duvarla zeminin birleştiği noktalarda, iki duvarın birleştiği noktalarda çok iyi detaylandırılmalıdır.

Diğer husus ise giderlerin olduğu noktalardır ki bu noktalardan da sular sıkça kaplamanın altına geçebilmektedir, yalıtım malzemesi mutlak suretle su giderinin olduğu yerlerde iki kat, hatta yapılabiliyorsa 3 kat yapılmasında fayda vardır.

Bir başka husus ise, yapıştırma harcının seçimi, ıslak hacimlerde kullanılacak yapıştırma harcı, yüksek mukavemetli olacağı gibi aynı zamanda suya karşıda direnç gösterebilecek bir yapıştırma harcı olmalıdır. Uygulama da taraklama yönteminin yerine kombine yöntemi yani yapıştırma harcı hem seramiğin arka yüzeyine sürülüp taraklanmalı, hem de zemine sürülüp taraklandıktan sonra yapıştırma gerçekleşmelidir. Bu yapıştırma yöntemiyle seramiğin arkasında herhangi bir boşluk kalmayacağı için, derzlerden yada bir şekilde aşağıya sızan su kaplamaya çok fazla zarar vermeyecektir.


BANYO, MUTFAK VB ISLAK MEKANLARDA SU YALITIMI NASIL YAPILIR?
BANYO, MUTFAK VB ISLAK MEKANLARDA SU YALITIMI NASIL YAPILIR?

Banyo, mutfak, WC gibi ıslak hacimli mekanlarda ilk olarak seramik üzerinden gelebilecek yüzey sularının alt kata geçmemesi sağlanır. İkinci bir sorun teşkil edecek olay ise bizim banyo ve tuvaletlerimizde şap içinde veya duvar içinde sıhhi tesisat borularının atık su, gider borularının bir şekilde aşağı kata su sızdırmaması gerekir ve bunu engelleme amaçlı su yalıtımı yapılır.

Seramikler, sıvalar yerdeki şap katmanı yapılmadan önce esaslı betonda fileli, çimento bazlı malzemeyle bir izolasyon yapılır, daha sonra sıhhi tesisat boruları geçirilir. Gerekli sıvalar ve şaplar bu tabakalar yapıldıktan sonra tekrar üzerine seramikle mimari görüntü elde edilir. Sadece seramikle su yalıtımı sağlanamaz.


İYİ YAPILMAMIŞ SU YALITIMI SONRADAN DÜZELTİLEBİLİR Mİ?
İYİ YAPILMAMIŞ SU YALITIMI SONRADAN DÜZELTİLEBİLİR Mİ?

Kristal üreten malzemeler ile betonun kılcal çatlaklarında kristal üreterek suyun geldiği yönün ters yönünden, buna negatif yön denir, negatif yönden bir su yalıtımı yapmak mümkündür. Bu şekilde hem su içeri girememiş olur hem de betonun içindeki demir donatı da paslanmaya karşı korunmuş olur.


SU YALITIMI İLE EVDEKİ HANGİ SORUNLARI ENGELLEYEBİLİRİZ?
SU YALITIMI İLE EVDEKİ HANGİ SORUNLARI ENGELLEYEBİLİRİZ?

Su yalıtımı ile binalarda, evlerde, rutubetsiz, nemsiz, ıslak olmayan, kuru ortamlarda daha konforlu bir yaşam sağlanır. Su yalıtımı bir binanın ilk aşamasından yani temelinden başlar, bodrum katlarından, üst katların çıkmasına, teras çatının oluşturulmasına kadar adım adım yapılan bir uygulamadır. Burada amaç dışarıdan gelebilecek yağmur sularını, toprak altı, yer altı sularını kesmek, suların binanın içine girmesinin engellemektir.


SU YALITIMI EVİN HANGİ BÖLÜMLERİNE YAPILIR?
SU YALITIMI EVİN HANGİ BÖLÜMLERİNE YAPILIR?

Su yalıtımı binanın temelinden, bodrum katından başlar, garaj katlarında, toprak altı su basman kodu altı dediğimiz bölümlerinde, duvarlarında ve temelinde gerçekleşir. Üst katlarda is WC, banyo ve mutfak gibi ıslak hacimli alanların zeminlerinde ve duvarlarında, balkonlarımızda, teraslarımızda ve çatılarımızda su yalıtımı yapılabilir.

Binanın dışında da, havuzlarda, su depolarında, arıtma depolarında, suyla temas eden betonarmenin bulunduğu her alanda bir su yalıtımına ihtiyaç vardır.

Bunun dışında dış tuğla duvarlarında dışarıdan su almaması için dış cephelerde su yalıtımı yapılmalıdır.


SU YALITIMI NERELERE YAPILMALIDIR?
SU YALITIMI NERELERE YAPILMALIDIR?

Su yalıtımını, toprakla temas eden duvarlara, temellere, döşemelere, çatılara, balkonlara, temellere, döşemelere, çatılara, balkonlara, banyo, wc gibi ıslak hacimlere, su depolarına ve havuzlara yaptırılabilir.


SU YALITIMININ FAYDALARI NELERDİR?
SU YALITIMININ FAYDALARI NELERDİR?

-Betonun içindeki demirlerin paslanmasını engeller, taşıma kapasitesinin düşmesini önler ve binanızın depreme karşı dayanıklılığını korur

-Binalarda bakteri ve küf oluşmasını engeller

-Suyun çatılardan ve tavanlardan damlamasını, bodrumları basmasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

-Yapıların ömrünü uzatır, bakım giderlerini azaltır

-Su depolarında ve havuzlarda su kaçaklarını önler ve su kalitesini korur.