KURUMSAL

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaliteyi müşteri tanımlar felsefesiyle, müşteri istek ve beklentilerini kaliteden ödün vermeden karşılamak

Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli geliştirmek

Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar kalite bilincini yerleştirmek

Tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle ortak çalışmalar yaparak onları da kalite sistemimizin bir parçası haline getirmek

Bütün çalışanlarımızın kalite geliştirme çalışmalarına katılımını sağlamak ve önerilerini değerlendirmek

ARGE POLİTİKAMIZ

Teknolojisinin hızla gelişmesi, rekabetin ve bilinçli tüketicinin günden güne artması şirketleri farklılık yaratmaya ve kaliteyi en hesaplı şekilde sunmaya zorlamaktadır.

Bütün bunların araştırma ve geliştirme (ArGe) çalışmalarıyla mümkün olabileceğini, ArGe çalışmalarının bir firmanın geleceğini şekillendirdiğini çok iyi bilmekteyiz.

Bu bağlamda ArGe çalışmalarımızı hem kendi laboratuarımızda hem de üniversitelerle işbirliği içerisinde yürüterekten amacımız; yeni ürünler bulmak ve var olan ürünlere yeni perspektifler getirmektir.

ÇEVRE/ İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

“Doğal olan güzeldir” prensibiyle başladığımız üretimimizi, kaliteye ve insana önem veren, sosyal görevlerinin bilincinde ve çevre bilincini taşıyan bir sorumluluk anlayışıyla sürdürmeye devam eden bir kuruluş olarak;

Sektörümüzdeki çevresel faaliyetlere öncü bir kuruluş olmak

Yaptığımız her işte “ Önce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Çevre Korunması” felsefesini benimsemek.

“Doğa ancak onun dilinden anlayanlara cömert davranır” prensibiyle faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çevreyi korumak

Geri kazanımı mümkün ambalaj, hammadde, yarı mamul kullanmak ve geri kazanımı esas almak

Doğal kaynaklar ile her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak

Çalışma hayatındaki yasalar kapsamında temel insan haklarına saygı göstermek

Faaliyetlerimiz kapsamında meydana gelebilecek sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri önleyebilecek planlar yapmak ve bunlarla bağlantılı yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek,  çevre ile işçi sağlığı ve iş güvenliği politikamızın temelini oluşturur.