Yapıştırıcılar
SERAMİK KAROLARDAKİ ÇATLAMA, KIRILMA, DÖKÜLME VE KABARMA GİBİ HASARLARIN SEBEPLERİ NELERDİR?
SERAMİK KAROLARDAKİ ÇATLAMA, KIRILMA, DÖKÜLME VE KABARMA GİBİ HASARLARIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Döşenmiş seramik karolarda zaman içerisinde kırılma, dökülme, kabarma, çatlama gibi deformasyonlar meydana gelmektedir.Deformasyonun nedenleri;

  • Uygulama kökenli

  • Yapısal kaynaklı

  • Üretim kaynaklı

  • Kullanımdan kaynaklanan yanlışlıklar

  • Yanlış malzeme seçimi

Sebebi uygulamadan kaynaklanan uygulamalar, kaplamanın derzsiz olarak döşenmesi durumunda kaplamadaki genleşmelerden dolayı bir süre sonra fayanslar kabararak dökülmeler meydana gelecektir.

Özellikle duvar karolarının uygulama öncesinde ıslatılmamasından dolayı duvar karoları zaman içerisinde yapıştırıcıdan ayrılarak dökülecektir.

Kaplamada kullanılan yapıştırma harcının içerisine harici bir malzemenin katılması, örneğin çimento esaslı bir yapıştırıcının içerisine alçı, kireç, kil, kum gibi malzemelerinin katılması, malzemenin mukavemetini düşüreceği için yine deformasyona neden olacaktır.

Özellikle yapıştırma ve fuga harçlarının kullanım süreleri, kap ömrü ve taraklama sürelerine dikkat edilmemesi yine deformasyonun ana nedenlerinden bir tanesidir.

Üretimden kaynaklanan hatalar genellikle, ürünün içerisine dışarıdan harici bir malzemenin girmesiyle olabilir. Bu tamamıyla üretici firmanın tespit edeceği bir durumdur.

Kullanımdan kaynaklanan hatalarda; ev kullanıcıları, seramik karoların özellikle temizlik yaparken çamaşır suyu, tuz ruhu gibi yüksek aside maruz malzemelerle temizlemeleri malzemelerin yüzeyinin, derzlerin aşınmasına neden olduğu için bir süre sonra o kaplamaların yerinden kalktığı, hatta bir süre sonra kırıldığı gözlenmektedir.

Yapısal hatalarda, özellikle su tesisatlarının geçtiği ve yakın geçtiği noktalarda, seramik karolarda boylu boyunca çatlamalar meydana gelir.

Kirişle kolonun birleştiği noktalarda ya da kolanla duvarın birleştiği noktalarda, iki farklı yapı malzemesinin birleştiği noktaya denk gelen seramik karolarda da, zaman içerisinde farklı malzemelerin çalışmasından dolayı boylu boyunca çatlamalar meydana gelir.

Dış mekânlarda kullanılan kaplamalarda özellikle yapıştırıcının yanlış seçilmesi, kombine yapılması gereken yerde taraklama yöntemi ile uygulamanın yapılması, özellikle don patlağına, kabarmaya ve dökülmeye neden olmaktadır.

Bu ve bunlara benzer birçok neden seramik karolarda çatlamalara, kırılmalara, dökülmelere neden olmaktadır. Bunlara neden olmamak için, önceden yüzey teşhisi, doğru malzeme teşhisi, doğru malzemenin doğru yerde uygulanması çok önemli bir konusudur.


HAVUZLAR, HAMAMLAR, SU DEPOLARI GİBİ YÜZEYLERE SERAMİKLER NASIL DÖŞENİR?
HAVUZLAR, HAMAMLAR, SU DEPOLARI GİBİ YÜZEYLERE SERAMİKLER NASIL DÖŞENİR?

Havuzlar, hamamlar, su depoları gibi ıslak mekanlarda, seramik döşenmesinden önce mutlaka suyun dışarı kaçması ve dışarıdaki suyun içeri girmesi önlenmelidir. Bu yüzden bu bölgelerde seramik kaplamasından önce doğru yalıtım malzemeleri ile su yalıtımı yapılmalıdır. Bu tip uygulamalarda seramik döşenirken Alfix Havuz, Havuz ve Islak Zeminler için Yapıştırma Harcı tercih edilmelidir. Seramik aralarında yine yüksek performanslı, Alfuga Havuz, Havuz ve Islak Zeminler için Derz Dolgu Malzemesi ile doldurulması gerekmektedir.


TERAS, BALKON GİBİ DIŞ ORTAMLARDA SERAMİK KARO DÖŞENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
TERAS, BALKON GİBİ DIŞ ORTAMLARDA SERAMİK KARO DÖŞENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Teras ve balkonlar dış mekanlarda olduğu için sürekli atmosferik etkilere maruz kalırlar. Yağmur, kar soğuk, sıcak, rüzgar gibi yıpratıcı etkilere maruz kalan seramik karolar doğru tekniklerle doğru malzemelerle döşenmesi gerekir. En üst katmanı teşkil edecek olan seramik karolar uygulama yapılırken mutlak suretle kaplamada teknik yapıştırıcılar, yüksek performanslı yapıştırıcılar kullanılması gereklidir.

Hem ısı dönüşümlerine dayanıklı hem suya karşı dayanıklı hem de dona karşı dayanıklı olan bu yapıştırıcılarla ancak uzun ömürlü kaplamalar yapılabilir.

Derz dolgu malzemeleri ise hem suya karşı dayanıklı hem de ısı ve soğuğa karşı dayanıklı olmalıdır.

Kaplamada kullanılacak tarak diş ölçüleri muhakkak suretle büyük seçilmelidir.  Uygulama kombine yöntemiyle yapılmalıdır, yani yapıştırma harcı hem yüzeye sürülüp taraklanmalı hem de seramik karonun arka yüzeyine sürülüp taraklanmalıdır.

Harç yatağına yerleştirilen karo muhakkak suretle önce elle baskı uygulanarak yerine yerleştirilmeli daha sonra plastik tokmakla uygun büyüklükteki plastik tokmakla çok iyi tokmaklanarak yerleştirilmelidir.

Kaplamada bırakılacak derz dolgu genişliği seramik karoların ebatlarına ve ısı dönüşümlerine dayanıklı olacak şekilde seçilmelidir.

Kaplama alanı geniş olan teraslarda özellikle genleşme derzlerine de yer verilmelidir. Genleşme derzleri profillerle geçilebileceği gibi mastiklerle de doldurulabilir.

Kaplamanın altını teşkil edecek olan şap yeterli sağlamlıkta ve düzgün bir eğimle yapılmalıdır. Bu malzemenin altına suyun girişi için çok önemlidir. Su giderlerine doğru eğim çok iyi ayarlanmalıdır. Özellikle teraslarda ve balkonlarda don patlağıyla çok karşılaşılır. Bunun temel nedeni kaplamanın altına giren sudur ve soğuk havadır.

Dolayısıyla kaplamanın altına suyun girişi mutlak suretle engellenmelidir. Bunu önlemenin en kolay ve en iyi yöntemi, derzlerin çok iyi bir şekilde doldurulması, suya karşı dayanıklı bir malzemenin kullanılması ve kaplamanın mutlak suretle kombine metoduyla yapılmasından geçmektedir. Bu yapıldığı takdirde don patlağıyla karşılaşılmayacaktır.


BANYO, TUVALET GİBİ ISLAK HACİM VE YÜZEYLERDE SERAMİK KAROLAR SUYA KARŞI YALITIM SAĞLAR MI?
BANYO, TUVALET GİBİ ISLAK HACİM VE YÜZEYLERDE SERAMİK KAROLAR SUYA KARŞI YALITIM SAĞLAR MI?

Islak hacimlerde seramik karo kaplamadan önce yüzeylerin ön hazırlıkları çok önemlidir. Düşey yüzeylerde sağlam ve düzgün bir yüzey elde etmek için mutlak suretle bir sıvaya ihtiyaç vardır. Bu sıva 400 dozlu kireç katılmadan sadece çimento ile hazırlanmış sıva olmalıdır. Bu sıvanın her noktasında mastarında olması gerekmektedir. Kaba sıvada bırakılması yapışma mukavemeti açısından çok iyi sonuçlar verecektir. Hatta sıvanın çatlamaması, daha mukavemetli olabilmesi için içerisine Allmax Latex, Aderans ve Geçirimsizlik Artırıcı Harç Katkı Malzemesi katılabilir. Düşey yüzeylerde altlık için yapmış olduğumuz sıvayı yatay yüzeylerde sağlam düzgün bir şapla yapmamız gerekir.


Islak hacimlerde bilinmesi gereken diğer bir husus ise suya karşı yalıtım konusudur. Çünkü seramik karolar tek başlarına suya karşı bir yalıtım gösteremeyeceklerdir. Her ne kadar seramik karoların ön yüzeylerinden arka yüzeylerine suyu geçirmemesine rağmen banyo gibi ıslak hacimlerde özellikle sular kaplamanın altına girebilir. Girme noktası ise genellikle derelerden veya duvarla zeminin birleştiği noktalardan su geçişleri olabilir.


Bunların olmaması için, yapılacak ufak birkaç detay var. Bunların başında yalıtım geliyor. Yalıtım için çimento esaslı yalıtım harçları veya akrilik esaslı yalıtım harçları kullanılabilir. Bu ürünlerin uygulaması fırça ya da rulo yoluyla olabileceği gibi taraklı malanın düz kısmıyla 1-2 mm kalınlık oluşturulacak şeklide yüzeye uygulanabilir. Bu noktada dikkat edilecek en önemli husus, yalıtım esnasında özellikle zeminle duvarın birleştiği noktaya file takviyesi yapılabilir. Burada olabileceği gibi düşeyde iki duvarın birleştiği noktada yine file takviyesi ile yalıtım yapılması çok iyi sonuçlar verecektir. Yalıtım malzemelerinin kullanımı ve sürme şekillerine dikkat edilmesi gereklidir.


Diğer bir husus ise derz konusudur. Islak hacimlerde, suyun var olduğu yerlerde bilindiği gibi yosunlaşma ve küf olayı çok karşımıza çıkar. Dolayısıyla ıslak hacimlerde kullanacağımız, normal standart fugalar zaman içerisinde küf ve yosun oluşturacaktır.


Bunların oluşmaması için, küfe yosunlaşmaya dayanıklı, çatlama yapmayan, pürüzsüz yüzey oluşturabilen silikon esaslı Alfuga Ultra, Silikon Katkılı Derz Dolgu Malzemesi gibi ürünlerin kullanılması çok daha iyi sonuçlar verecektir.


Aynı zamanda bu fuga normal derzlerin kullanıldığı gibi duvarla zeminin birleştiği noktalarda, iki duvarın birleştiği noktalarda çok iyi detaylandırılmalıdır.


Diğer husus ise giderlerin olduğu noktalardır ki bu noktalardan da sular sıkça kaplamanın altına geçebilmektedir, yalıtım malzemesi mutlak suretle su giderinin olduğu yerlerde iki kat, hatta yapılabiliyorsa 3 kat yapılmasında fayda vardır.


Bir başka husus ise, yapıştırma harcının seçimi, ıslak hacimlerde kullanılacak yapıştırma harcı, yüksek mukavemetli olacağı gibi aynı zamanda suya karşıda direnç gösterebilecek bir yapıştırma harcı (Alfix Flex, Grafix Flex, Alfix Havuz vb.) olmalıdır. Uygulama da taraklama yönteminin yerine kombine yöntemi yani yapıştırma harcı hem seramiğin arka yüzeyine sürülüp taraklanmalı, hem de zemine sürülüp taraklandıktan sonra yapıştırma gerçekleşmelidir. Bu yapıştırma yöntemiyle seramiğin arkasında herhangi bir boşluk kalmayacağı için, derzlerden ya da bir şekilde aşağıya sızan su kaplamaya çok fazla zarar vermeyecektir.
DIŞ CEPHELERDE BÜYÜK EBATLI GRANİT-SERAMİK UYGULAMALARDA HANGİ MALZEMELER KULLANILMALIDIR?
DIŞ CEPHELERDE BÜYÜK EBATLI GRANİT-SERAMİK UYGULAMALARDA HANGİ MALZEMELER KULLANILMALIDIR?

Bu tip uygulamalarda Grafix Flex II, Çift Bileşenli Flex Granit-Seramik Yapıştırma Harcı ya da Allmax Latex, Aderans ve Geçirimsizlik Artırıcı Harç Katkı Malzemesi ile güçlendirilmiş, yüksek performanslı esnek yapıştırıcılar tercih edilmelidir. Uygulama yapılırken de kesinlikle çift taraflı yapıştırma metodu tercih edilmelidir. An alt sıra mukavemetini kazanmadan bir üst sıraya geçilmemelidirGRANİT SERAMİK DÖŞENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
GRANİT SERAMİK DÖŞENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Granit seramik karolar çok düşük su emme oranına sahip yüksek mukavemetli karolardır. Uygulamada kullanılacak yapıştırma harcı mutlak suretle yüksek performanslı C2 sınıfında yapıştırıcılar olmalıdır. Standart C1 sınıfındaki yapıştırıcılar granit seramiklerin kaplanmasında kullanılmaması gereken yapıştırıcılardır. Uygulamada dikkat edilecek en önemli husus kullanılacak olan çelik taraklı malanın diş ölçüsüdür. Granit seramik karonun ebatına göre seçilecek olan diş ölçüsü olabildiğince büyük olmalıdır. Granit seramik karonun hiçbiri 6x6x6 ebatında daha az diş ölçüsüne sahip taraklı malalarla döşenmemesi lazımdır. 8x8x8 ya da 10x10x10 mm ölçülerine sahip çelik dişli taraklı mala ile uygulanması gerekmektedir. Yine uygulama da dikkat edilecek diğer bir husus ise tokmaklama esnasında kullanılacak tokmağın açık renkli olmasıdır. Diğer bir husus uygulama da mutlak suretle kombine yöntemle kaplama yapmak gerekir.

Granit seramiklerde altını teşkil edecek olan yatay yüzeylerde sağlam ve düzgün bir şap düşey yüzeylerde yine sağlam ve düzgün, en az 400 dozlu kireç katılmadan yapılmış olan bir sıvaya ihtiyaç duyulur.

Yapıştırıcı ile yüzey arasındaki aderansı arttırmak için yüzeye uygulama öncesi uygun astar, fırça ile sürülebilir. Astar uygulandıktan yaklaşık 40-45 dakika ortam şartlarına bağlı olarak, uygulamaya geçilebilir.


MEVCUT SERAMİK KAROLAR SÖKÜLMEDEN YENİ SERAMİK KARO NASIL DÖŞENİR?
MEVCUT SERAMİK KAROLAR SÖKÜLMEDEN YENİ SERAMİK KARO NASIL DÖŞENİR?

Mevcut eski seramikler üzerine yeniden seramik kaplayabilmek için birtakım şartların yerine gelmesi lazım. Bunlardan en önemlisi mevcut eski seramiklerin sağlam olması gerekmektedir.

Bu sağlamlığı kontrol etmek için yer yer elle yoklanabileceği gibi plastik bir tokmakla da yer yer seramik karolar yoklanabilir. Sağlamlığından şüphe edilen ya da sağlam olmayan seramik karolar, öncelikle yerinden çıkartılmalı hatta bu seramik altındaki yapıştırma harcıda sağlam değilse, o harçta oradan çıkartılıp, uygun tamir harçları ile bu yerler doldurulmalıdır.

Bu tesviye yapıldıktan sonra diğer önemli şart mevcut eski seramiklerin derzli olarak döşenmiş olması gereklidir.

Eğer mevcut eski seramikler, derzsiz olarak döşenmiş ise bu durumda hiç tereddüt etmeden mevcut eski seramiklerin tamamı yerinden sökülerek yeniden sıva onarımları yapılmalı ve mevcut sıva üzerine seramik kaplama yapılıyormuş gibi seramik yapılmalıdır.

Dolayısıyla sıfır derz döşenmiş bir seramik karo kaplamasının üzerine yeniden bir seramik karo kaplamak doğru sonuçlar doğurmayacaktır.

Diğer önemli bir hususta, seramiklerin ön yüzeylerindeki sır tabakası. Eğer kaplamada çimento esaslı, yapıştırma harcı kullanılıyorsa muhakkak suretle eski seramiklerin yüzeyinde bulunan sır tabakasından kurtulmak gereklidir. Aksi takdirde çimento esaslı yapıştırma harçların yüzeylerdeki tutunma kabiliyetleri yüzeyin su emiciliği ile doğrudan orantılıdır. Sırlı seramik karoların ön yüzeyleri su emeceği için çimento bazlı yapıştırma harçları bu tip yüzeylere çok iyi tutunamazlar. Dolayısıyla eski seramiklerin mevcut sırları sık aralıklarla çizilmelidir. Bu işi yapabilmenin en güzel yolu, avuç taşlama makinesiyle mevcut eski seramiklerin sırları 45ºC’lik açıyla olacak şekilde sık aralıklarla mevcut alanın %70’inden daha fazlası çizilmelidir.

Bu işlem yapılırken şuna çok dikkat edilmelidir. Spiral taş motorunun önündeki bıçak çok fazla derin daldırılmamalıdır. Yani seramiğin arka yüzeyindeki yapıştırma harcı kesilmemelidir.

Sadece ön yüzeyindeki 2mm’lik sır tabakası alınmalıdır. Bu işlem yapılırken çokça yapılan hata, sırlar alınırken çekiçle sırlar alınmaya çalışılmaktadır. Bu hatalı bir davranıştır. Çünkü bu işlemi yaparken farkında olmadan, mevcut eski seramikleri zayıflatırız. Dolayısıyla çentik işleminde kesinlikle çekici kullanmamalıyız.

Diğer önemli bir husus ise, mevcut eski seramiklerin, tam terazisinde ve mastarında olmasına çok dikkat etmeliyiz. Bunun için mastar ve terazi yardımıyla yüzey farklı noktalardan kontrol edilmelidir. Aynı şekilde, iç ve dış köşelerde tam gönyesinde olmalıdır.

Yüzeylerdeki sır tabakası alındıktan sonra, yüzeyde bol miktarda toz olacaktır. Bu toz fırçayla alındıktan sonra yapıştırıcının sırsız yüzeyle aderansını arttırmak için yüzeye Betomax UNI, Çok Amaçlı Performans Astarı yada Primerfix 101, Pürüzsüz Yüzey Astarı sürmek fayda sağlayacaktır.

Seramik üzerine seramik uygulama öncesinde, mevcut seramiklerin sağlam olduğundan emin olunması ve uygulanacak yüzeyin sürekli suya maruz kalmayacağı durumunda, yüzeye direk Primerfix 101, Pürüzsüz Yüzey Astarı uygulanabilir. Yapıştırma uygulamasında çimento esaslı veya akrilik esaslı, yüksek performanslı, esnek yapıştırıcılar tercih edilmelidir.

 

Uygulamada dikkat edilecek diğer bir hususta yapıştırıcı yüzeye sürülürken tarağın tutuş açısıdır. Tarağa normal tutuş açısından biraz daha düşük açıyla tutmalıyız. Tarağı çektiğimizde dişlerin geçtiği noktalarda alttaki eski seramiklerin gözükmemesi gerekmektedir.


BOYALI DUVAR YÜZEYLERİNİN ÜZERİNE SERAMİK KARO NASIL DÖŞENİR?
BOYALI DUVAR YÜZEYLERİNİN ÜZERİNE SERAMİK KARO NASIL DÖŞENİR?

Su bazlı boyalı yüzeylerde, boyanın sağlam ve yüzeye tutunmasının seramik karo kaplamasını taşıyacağına inanılması durumunda, bu yüzeylere uygun astar malzemeleri, kaplama yapılmadan önce kullanılabilir.

Boyalı yüzeyin sağlamlığından şüphe duyulması halinde, su bazlı veya solvent bazlı boyalarla boyanmış yüzeyler üzerine herhangi bir seramik karo kaplaması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Dolayısıyla bu durumlarda, boyadan bir şekilde kurtulmamız lazımdır.

Boyadan kurtulmanın çeşitli yolları vardır, bunlardan en kolay ve en basiti yüzeyden kazımaktır. Ancak her durumda bu kazıma işlemi gerçekleşmeyebilir. Boyayı yüzeyden kazımamızın ana sebebi; boyanın yüzeyde tutunabilme gücü vardır. Bu güç, seramik karonun normal yüzeyde yapacağı aderansdan çok çok düşüktür.

Su bazlı boyalar 4-5 yılda bir değiştirilir, 4-5 yılda bir kabarır veya dökülür ya da rengi solar, solvent bazlı boyaların ise biraz daha ömürleri ise uzundur. Ancak seramik karonun ömrü ile bunlar kesinlikle kıyaslanamaz. Hiçbir ön hazırlık yapmadan üzerine direk seramik karo kaplanırsa, seramik karoların ömrünü, boyaların ömrüne eşitlemiş oluruz. Dolayısıyla boya ne zaman yerinden kalkmaya, kabarmaya başlarsa, seramik karolarımız haliyle dökülecektir. Bu yüzden boyalardan kaplamaya başlamadan önce kurtulmamız gerekmektedir.

Bunun en pratik yolu, çekiçle yüzeyi çentiklemektir. Bu çentme işlemi ise çok teknik bir konudur. Çekicin topuzuyla, dik bir şekilde değil, sivri kısmıyla, yüzeyle yaklaşık 30-35º’lik bir acı yapacak şekilde sadece kendi ağırlığıyla yüzeye vurulmalıdır. Extra bir güç uygulanmamalıdır. Bu şekilde yüzeyde sık aralıklarla çentikler oluşturabiliriz. Bunu bu şekilde yapabileceğimiz gibi avuç taşıyla da yüzeyi çizebiliriz ya da yüzeydeki boyayı kazıyabiliriz. Bu çok daha pratik ve çok daha seri olacaktır. Ancak ortamda çok miktarda toz olacaktır.

Dolayısıyla yüzeyde çentme ve çizme yaptıktan sonra, yüzeydeki toz alınıp daha sonra uygulamaya geçmeden önce tekrar yüzeye fırçayla Betomax EM2, Emici Yüzeyler için Akrilik Esaslı Astar veya Betomax UNI, Çok Amaçlı Performans Astarı sürülmelidir. Burada ki temel amaç yapıştırıcıyla yüzey arasındaki aderansı yani tutma ve tutulmayı arttırmaktır.

Diğer bir önemli husus ise kullanılan tarağın tutuş açısı. Normalde ergonomik olarak tarağı 40-45º - 50-55 º’lik bir açıyla tutarız. Ancak boyalı bir yüzey üzerine seramik kaplayacağımız zaman kullanacağımız tarağın tutuş açısını normalden biraz daha düşürmemiz lazımdır. Burada ki amaç yüzeyde daha fazla yapıştırıcı bırakmaktır. Bu açıyı düşürürken tam sıfır ya da sıfıra yakın tutmamalıyız. Yoksa yeteri kadar diş derinliği elde edemeyiz. Dolayısıyla normal tutuştan biraz daha düşük açıyla tuttuğumuz takdirde yüzeyde daha fazla harç bırakırız.

Buradaki kıyas şu olmalıdır, tarağın geçtiği noktalardan aşağıdaki boyalı tabaka gözükmemeli veya sıva tabakası gözükmemelidir. Bunu baz alabiliriz.

Tabi boyalı yüzey üzerine kaplama yapmadan önce yüzeyin terazisinde, mastarında olması da diğer önemli hususlardır. Yine kaplama da kullanılacak yapıştırma harcı, yüksek mukavemetli, esnek yapıştırıcılar olmalıdır. Ayrıca, normal şartlar altında, kaplamalarda derz dolguları 24 saat sonra yapılır, yalnız bu tip yüzeylerde yan, alttan boya, yapıştırma harcının kuruma süresini uzatacak yüzeylerde olabildiğince geç, 3-4 gün olabiliyorsa hatta 5 gün içerisinde, derz dolgular yapılmalıdır.


ALÇI SIVA ÜZERİNE SERAMİK KARO DÖŞENEBİLİR Mİ?
ALÇI SIVA ÜZERİNE SERAMİK KARO DÖŞENEBİLİR Mİ?

Bazı durumlarda alçı sıva üzerine seramik karo kaplamak gerekebilir. Bunu yapabilmek için bir takım şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Her şeyden önce mevcut alçı sıvanın sağlam olması gereklidir. İkinci temel şartımız, alçı sıvamızın tam terazisinde olması gereklidir. Alçı sıva,  terazi ve mastarla kontrol edilmelidir, eğer herhangi bir sapma varsa bunun düzeltilmesi gereklidir. Tamir harçları ile bu yüzeyler öncelikle sıvanmalı daha sonra kaplamaya geçilmelidir. Eğer alçı sıvamızda herhangi bir problem yoksa kaplama direk yapılabilir.

Alçı sıvalar özellikle alçılar temel olarak suya ve su buharına karşı zafiyeti olan malzemelerdir. Ortamdaki fazla nemi bünyelerine alabilirler, ortamda nem azalınca bu nemi tekrar ortama geri verme özelliğine sahiptirler. Dolayısıyla alçı sıvaları uygulama öncesi çimento sıvada olduğu gibi suyla ıslatmamız doğru olmayacaktır. Bu nedenle alçı sıvalar Betomax EM2, Emici Yüzeyler için Akrilik Esaslı Astar veya Betomax UNI, Çok Amaçlı Performans Astarı ile astarlanmalıdır. Bu astar sıvı bir malzemedir. Fırçayla yüzeye uygulanır. Astar uygulandıktan, ortam şartlarına bağlı olarak 40-60 dakika sonra uygulamaya geçilebilir.

Bazı durumlarda eğer alçının sağlamlığından şüphe ediyorsak bu durumda yüzeyde çentikler açılması tavsiye edilir. Bu çentikleri normal çekiçle açmamalıyız. Normal çekiçle vurduğumuz vakit alçı sıvayı ister istemez farkında olmadan belli noktalarından zayıflatabiliriz.

Bu durumda çekiç yerine bir avuç taşlama ile belli noktalarda alçı sıvayı çizebiliriz. Bu işlemden sonra muhakkak ortamda çok miktarda toz olacaktır, bu tozlar alındıktan ve astarlama yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir.

Uygulamada kullanılacak yapıştırma harcı mutlak suretle yüksek mukavemetli, esnek bir yapıştırıcı olmalıdır.

Diğer önemli bir husus ise alçı sıvalarda bilinmesi gereken, en önemli husus belki de, taşıma kapasitesidir. Alçı sıvalar normal çimento sıvalara göre daha mukavemetsiz malzemelerdir. Dolayısıyla çok fazla taşıma kapasitesi yoktur. Bu durumda alçı sıva üzerine kaplayacağımız seramik karonun altındaki yapıştırma harcı ile birlikte m²’ye düşen ağırlık 25-27 kilogramı geçmemesi gereklidir.

Buda şu demektir, çok büyük çok kalın malzemeleri alçı sıva üzerine kaplamamız doğru olmayacaktır. Kaplanması istenirse alçı sıva yüzeyden kazınıp tekrar çimento harcıyla bir sıva yapılmalı ve üzerine kaplama gerçekleştirilmelidir.


SERAMİK KARO UYGULAMALARINDA KULLANILAN ÇELİK DİŞLİ TARAĞIN SEÇİM KURALLARI NELERDİR?
SERAMİK KARO UYGULAMALARINDA KULLANILAN ÇELİK DİŞLİ TARAĞIN SEÇİM KURALLARI NELERDİR?

Seramik karo kaplama işlemlerinde yüzeye düz el malasıyla sürülen yapıştırma harcını tesviye etmek amacıyla çelik taraklı malalar kullanılır. Bu çelik taraklı malalar değişik diş ölçülerine, diş şekillerine sahip malalardır. Genellikle ülkemizde kare dişli taraklı malalar kullanılır. Bu taraklı malalarda örneğin 4mm x 4mm x 4mm, 6mm x 6mm x 6mm, 8mm x 8mm x 8mm, 10mm x 10mm x 10mm genişliğinde olan bir taraklı malalardır.

Hangi taraklı malanın nerede kullanılacağını belirleyebilmek için, kaplamada kullandığımız seramik karonun ebadı en önemli etken faktördür. Seramik karonun ebadı arttıkça, kullanacağımız tarağın diş ölçüsünün boyutu da artmak durumundadır.

Örneğin; 20x20 ebadındaki bir seramik karoyu döşerken 6x6x6 mm işimizi görürken, 60x60 ebadındaki bir karoyu döşerken 8x8x8 mm ya da 10x10x10 mm olan taraklı malayı kullanmamız gereklidir.

Bunların haricinde tarak diş ölçüsü şekli olarak piramit şeklinde olan ve yuvarlak şekilde olan taraklarda mevcuttur. Daha çok yuvarlak olan mermer kaplama işlemlerinde kullanılır. Üçgen dişli taraklı malalar, bunlar daha çok küçük ebatlı fayans uygulamalarında daha kullanışlı olabilmektedir.

Tarak seçimini etkileyen diğer bir faktörde, yüzeyin pürüzsüzlük durumudur. Çok pürüzlü, kaba sıva gibi çok pürüzlü yüzeylerde, tarak diş ölçüsünü normalden bir üst kademe arttırmak daha doğru olacaktır, yüzeyi daha iyi tesviye edecektir. Pürüzsüz yüzeylerde ise bir alt kademeye geçilebiliriz.

Tarak seçimi yapılırken en önemli yapılan hata kullanılan seramik karonun ebadının göz ardı edilmesidir.


SERAMİK KAROLAR ISLATILIRKEN EN SIK YAPILAN HATALAR NELERDİR?
SERAMİK KAROLAR ISLATILIRKEN EN SIK YAPILAN HATALAR NELERDİR?

Fayansları ıslatmamızın ana nedeni kaplamada kullandığımız çimento esaslı yapıştırma harçlarıdır. Çimento esaslı yapıştırma harcı kullanıyorsak, biliyorsunuz ki çimento esaslı yapıştırma harçları, çimentodan dolayı suya ihtiyaç duyacaktır. Hidratasyonu yapabilmesi için çimento yeteri kadar suya ihtiyaç vardır. Eğer uygulama yapılacak fayanslar ıslatılmamış ise, yapıştırıcı üzerine yerleştirdiğimiz fayans hızla yapıştırıcının suyunu emmek isteyecektir. Dolayısıyla çimento sertleşmesi için gerekli olan suyu kaybedecektir. Bu durumda yapıştırma harcı ile seramik karonun yapışma yüzeyi arasında aderans düşüklüğü meydana gelecektir ve bir süre sonra, seramik duvar karoları yani fayanslar önce kabaracak sonra kaplandığı yerden düşecektir.


SERAMİK KAROLARI ISLATMAK GEREKLİ MİDİR?
SERAMİK KAROLARI ISLATMAK GEREKLİ MİDİR? Kaplamada çimento esaslı yapıştırma harcı kullanılacaksa fayanslar, seramik duvar karoları muhakkak suretle ıslatılmalıdır.