Çimento Esaslı Sıvalar
ALLMAX SATEN
Teknik Bilgi Föyü Malzeme Güvenlik Formu


Ürün Tanımı:

Beyaz çimento esaslı, polimer ve kimyasal katkılar ile işlenebilirlik özelliği attırılmış, son kat sıvadan sonra yüzeyin boyaya hazırlanması için pürüzsüz bir yüzey elde etmek amacı ile kullanılan, el ile uygulanabilen saten macundur.

 

TS 7847 ve TSE EN 998-1 (GP)

 

Bayındırlık Poz No: 04.476/D

 

Kullanım Alanı:

İç ve dış mekanlarda,

Duvarda ve tavanda,

Özellikle beton, kaba sıva, ince sıva ve mineral esaslı yüzeylerde,

Yüzeydeki ince çatlakların düzeltilmesinde,

Boya öncesi pürüzsüz son kat yüzey elde etmek için kullanılır.

Allmax Saten GP:

Dış cephe kaplama levhalarında,

Isı yalıtım sistemlerinde son kat pürüzsüz yüzey elde etmek için kullanılır.


Özellikler:

Elle uygulanır.

Pürüzsüz bir yüzey sağlar.

Geniş yüzeylerde çatlaksız ve kolay uygulanır.

Suya ve dona dayanıklıdır.

Allmax Saten GP:

Alçı ve alçı bazlı malzemelere göre daha yüksek aderans ve dayanıklılığa sahiptir.

Alçının rutubetten kolay etkilenme özelliğine karşılık son kat kaplamada rutubet, yosunlaşma, tozuma vb. sorunlarını ortadan kaldırır.

Boya tüketimini düşürür.

Islak hacimler ve onarımlar için uygundur.

 

Teknik Özellikler:

Görünüm: Beyaz Renkli Toz

Kuru Birim Ağırlık: 1100 ± 200 kg/m³

Uygulama Sıcaklığı: +5ºC ile +35ºC

Su Karışım Oranı: 6,5-7,5 Litre/Torba

Harcın Dinlenme Süresi: 5-10 dk.

Kap Ömrü: ~ 1 saat

Uygulanabilir Kalınlık: 1-3 mm

Kuruma Süresi: 24 saat

Sıcaklık Dayanımı: -30ºC ile +80ºC

Kuru Film Kalınlığı: > 400; E5

Tane Büyüklüğü (mm): <300; S2

Su Buharı Aktarım Hızı, g/(m2.gün): V0

Su Aktarım Hızı, kg/(m2.saat0,5): W0

Çatlak Örtme: A0

CO2 Geçirgenliği: C0

Küf Gelişimine Direnç: K2

Basınç Dayanımı: CS IV: ≥ 6 N/mm²

Bağ Dayanımı: ≥ 0,25 N/mm² (FP:A)

Kılcal Su Emme: W0

Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı: µ ≤ 25

Yangına Tepki: A1

Yukarıdaki değerler +23 ºC’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir


Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama yüzeyinin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun tamir harçları ile yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.

Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır.

 

Uygulama:

20 kg. Allmax Saten, yaklaşık 6,5-7,5 litre su dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır.

Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır.

Hazırlanan harç 5-10 dk. olgunlaşması için dinlendirilip, tekrar 1-2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Hazırlanan harç çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.

Uygulama sonrası yüzey perdah malası ile düzeltilmelidir.

Birden fazla kat uygulanacaksa, birinci kat sertleştikten sonra ikinci kat ince bir katman olarak uygulanır ve perdahlanır. Toplam kalınlık 3 mm’yi geçmemelidir. Üzerine çıkılacak kalınlıklarda file kullanılmalıdır.

Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

Tam kuruma süresi sonrasında pürüzsüz bir yüzey elde etmek için ince bir zımpara yapılabilir.


Uyarılar:

Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.

Kullanım süresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Saten sıva uygulaması sıva uygulamasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.

Uygulamanın +5ºC ile +35ºC arası sıcaklıkta yapılması önerilir.

Rüzgarlı havalarda harç hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.

Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.

Direkt güneş altında uygulanmaması tavsiye edilir.

Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatları dışına çıkmayınız.

 

Tüketim: 1,00-1,50kg/m² (1 mm kalınlık için)

Tüketim miktarı laboratuar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

 

Ambalaj:  20 kg kraft torba.