Çimento Esaslı Sıvalar
ALLMAX ALLTEC
Teknik Bilgi Föyü Malzeme Güvenlik Formu

Ürün Tanımı:

Çimento esaslı, kullanıma hazır, el sıvası, duvar örme ve yüzey düzeltme harcı.

 

TS EN 998-1

 

Bayındırlık Poz No: 04.475/A

 

Kullanım Alanı:

İç mekanlarda, tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır.

Tuğla, briket ve bims ile duvar örmede kullanılır.

Her türlü yüzeysel tamiratlarda düzeltme harcı olarak kullanılır.

 

Özellikler:

Kullanıma hazırdır.

Kaba sıva işlevini görür.

Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.

Yeterli kullanabilme süresi ile rahat çalışma imkanı sağlar.

Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.


Teknik Özellikler:

Görünüm: Gri Renkli Toz

Kuru Birim Ağırlık: 1550 ± 300 kg/m³

Uygulama Sıcaklığı: +5ºC ile +35ºC

Su Karışım Oranı: 5,0-6,0 Litre/Torba

Uygulanabilir Kalınlık: 10-25 mm

Kuruma Süresi: 24 saat

Basınç Dayanımı: ≥ 3 N/mm²

Bağ Dayanımı: ≥ 0,2 N/mm² (FP:B)

Kılcal Su Emme: W0

Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı: µ ≤ 25

Ortalama Isıl İletkenlik (W/m.K): ≤ 0,89

Yangına Tepki: A1

Yukarıdaki değerler +23 ºC’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

 

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama yüzeyinin kürünü almış ve sağlam olmasına özen gösteriniz.

Uygulama yapılacak yüzey boya, yağ, toz vb. malzemelerden temizlenmelidir.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun Allmax Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.


Uygulama:

Gazbeton duvarlarda, uygulamadan en az 72 saat önce Allmax Serpo ön serpme olarak uygulanmalıdır.

Beton tavan ve duvarlarda, Allmax Latex ile Allmax Serpo karıştırılarak ön serpme kıvamında uygulanmalıdır.

Yüzey kuruduktan hemen sonra uygulamaya geçilir.

Serpme yapılan yüzeyin yeteri kadar kuruyarak uygulamaya uygun, güçlü bir alt yapı oluşturabilmesi için mevsim şartlarına göre en az 48 saat beklenmelidir.

30 kg Allmax Alltec yaklaşık 5,0-6,0 litre su dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır. Hazırlanan harç sıva küreği veya mala ile yapılır.

Uygulama 2 kat halinde yapılmalıdır. Uygulama kalınlığı tek katta 10 mm ile 25 mm arasında olmalı, kalınlık 25 mm’den fazla ise ikinci kat, birinci kat prizini aldıktan sonra maksimum 25 mm kalınlığında uygulanır. Sonra yüzey mastarlanır. Bu işlemden sonra sıva yeterince sertleştiğinde sıva yüzeyi trifillenir ve nemli bir sünger ile yüzey bitirilir. Sıva uygulamasından 7 gün sonra yüzey boyaya uygun hale gelir.

Duvar örme uygulamasında;

Hazırlanan harç yatay ve düşey yüzeylere mala ile uygulanır. Yerleştirilen örgü malzemeleri üstten ve yandan tokmaklanarak oturtulur.

Örme işlemi sırasında, kolon ve perdelerin örgü malzemeleri birleşimi Allmax Alltec ile sağlanmalıdır.


Uyarılar:

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.

Sıva yapılmış yüzeyler ilk günlerde doğrudan güneş ışığı ile temastan ve ağır hava şartlarından korunmalı, gerektiğinde sıvanan yüzeyler hafifçe ıslatılmalıdır.

Rüzgarlı havalarda uygulanan yüzey hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.

Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabileceği düşünülen noktalarda sıva filesi kullanılmalıdır.

Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 3 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.

Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.

Sıva uygulaması yapılmış yüzey üzerine uygulanacak her tür kaplama ve boyama işi, sıva uygulamasının tamamlanmasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.

Ağır hava şartlarına maruz kalabilecek yüzeyler, isteğe göre nefes alan boyalar ile veya dış cephede en fazla 30 mm kalınlığa kadar uygulanan mineral bazlı sıvalar ile kaplanır.

Örgü malzemelerinin yüzeyi temiz olmalıdır.

 

Tüketim:

Sıva Uygulamasında: 14-15 kg/m² (10 mm kalınlık için)

Duvar Örme Uygulamasında: 13-20 kg/m²

 Tüketim miktarı laboratuar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

 

Ambalaj: 30 kg kraft torba.