Onarım ve Güçlendirme
TAMİRES R9P
Teknik Bilgi Föyü Malzeme Güvenlik Formu

Ürün Tanımı:

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, ayrışmayan, akıcı, erken çok yüksek dayanımlı, hızlı priz alan tamir harcıdır.


Kullanım Alanı:

Taşıt ve yaya trafiğine maruz kalan beton zeminlerin onarımında,

Kanalizasyon ve menhollerin duvarlarının onarılmasında,

Rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesinde,

Menhol iskeletlerinin, bordür ve kaldırım taşlarının montajında,

Pist ve peron gibi betonların onarımında kullanılır.

 

Özellikler:

Yüksek basınç dayanımına sahiptir.

Akıcı özelliktedir, ayrışmaz ve su kusmaz.

Kolay uygulanır, hızlı dayanım kazanır, 1 saatte trafiğe açılır, maliyet avantajı sağlar.

Çok yüksek erken dayanımı sayesinde bozulmalar önlenir.

Yalnız su ile karıştırılır, kalıp içerisine dökülerek kolay uygulanır.

Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

 

Teknik Özellikler:

Görünüm: Gri Renkli Toz

Uygulama Sıcaklığı:  +5ºC ile +35ºC

Kullanma Süresi (+20ºC): 7 dakika

Priz Başlangıcı: 20 dakika

Üzerinde Yürünebilme Süresi (+20ºC): 60 dakika

Tam Kürlenme Süresi (+20ºC): 28 gün

Yayılma: ≥ 25 cm

Basınç Mukavemeti (N/mm²):

1 Saat: ≥ 15

2 Saat: ≥ 20

24 Saat: ≥ 25

28 Gün: ≥ 45

Yukarıdaki değerler +23 ºC’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

 

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Çimento esaslı yüzeylerin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü pas, gres, yağ vb. kalıntılardan arındırılmalıdır.

Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir.

Uygulama yüzeyinde su akıntısı varsa drene edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır.

Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ancak yüzeyde serbest su kalmamalıdır.

 

Su Karışım Oranı:

Tamires R9P

1 Kg. Toz için

25 Kg. Torba için

Karışım Suyu Miktarı

0,12-0,16 litre

3,5-4,0 litre

 

Uygulama:

Uygun su miktarı, bir ölçek yardımıyla temiz karıştırma kovasına boşaltılır.

Tamires R9P, yavaş yavaş ilave edilerek, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar 3-4 dk. karıştırılır ve malzeme kullanıma hazır hale gelir.

Hazırlanan harç yüzeye, kalınlığı tek katta 10 mm ile 50 mm arasında olacak şekilde dökülmelidir.

50 mm’den daha derin uygulamalar için Tamires R9P, ağırlıkça ½ oranında ( 1 kg. agrega / 2 kg. toz) ince agrega (10 mm çaplı) ile karıştırılmalıdır.

Kalıplar 15 dakikadan önce alınmamalıdır.

 

 

Uyarılar:

Hazırlanan harç, +20ºC’de 7 dakika içerisinde uygulanmalıdır.

Çimento esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir.

Düşük sıcaklıklarda hidratasyon yavaşlar, bu da tava ömrünü ve çalışma süresini uzatır.

Yüksek sıcaklıklar, hidratasyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır.

Malzemenin prizini tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.

İnce agrega ile birlikte kullanılacağı durumlarda malzemeler kuru olarak karıştırılmalı ve sonra su dolu kovaya ilave edilmelidir. Karışım suyu %10’dan fazla arttırılmamalıdır.

Tamires R9P zemin kaplaması olarak kullanılmaya uygun değildir.

 

Tüketim:

21-23 kg/m² (10 mm kalınlık için)

Tüketim miktarı laboratuar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

 

Ambalaj:

25 kg kraft torba.