Onarım ve Güçlendirme
TAMİRES R8 GR
Teknik Bilgi Föyü Malzeme Güvenlik Formu

Ürün Tanımı:

Tamires R8 TX: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir harcıdır.

Tamires R8 FL: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan, akıcı, yapısal tamir harcıdır.

Tamires R8 GR: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, kendiliğinden yerleşen grout harcıdır.


Kullanım Alanı:

TAMİRES

R8 TX

R8 FL

R8 GR

Taşıyıcı Kolon,  Kiriş ve Perde Onarımları

x

x

 

Döşeme ve Plak Onarımları

x

x

 

Pas Payı Eksiklerinin Onarımı

x

 

 

Liman, İskele ve Su Yapıları Onarımları

x

x

 

Korozyon Onarımları

x

x

 

Karot, Tij vb. Boşlukların Doldurulması

x

 

 

İzolasyon Öncesi Onarımlar (Pah ve Segragasyon)

x

 

 

Prefabrik Yapı Elemanlarının Montajında

 

 

x

Çelik Kolonların Temele Sabitlenmesinde

 

 

x

Uygulama Tipi

Kalıplı Uygulama

 

x

x

Mala Uygulama

 


Teknik Özellikler:

TAMİRES

R8 TX

R8 FL

R8 GR

Basınç Dayanımı
TS EN 12190
 (N/mm²)

1 Gün

> 20

> 20

> 20

7 Gün

> 50

> 50

> 50

28 gün

> 60

> 60

> 60

Eğilme Dayanımı
TS EN 196-1
(N/mm²) (28 Gün)

> 7

> 7

> 7

Betona Yapışma Dayanımı  TS EN 1542
(N/mm²) (28 Gün)

> 2

> 2

> 2

Elastisite Modülü Eğilme Dayanımı  TS EN 13412 (GPa) (28 Gün)

> 20

> 20

> 20

Kapiler Su Emme TS EN 13057 (kg/m²h0,5)

0,5

0,5

0,5

Uygulama Kalınlığı (mm)

10-40

10-40

10-40

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı

+5ºC - +30ºC 

Servis Sıcaklığı

-20ºC
+400ºC

-20ºC
+400ºC

-20ºC
+400ºC

Kullanma Süresi (+20ºC)

30 dk.

30 dk.

40 dk.

Kullanıma Alma Süresi (+20ºC)

24 sa.

24 sa.

24 sa.

Tam Kürlenme Süresi (+20ºC)

28
Gün

28
Gün

28
GünÖzellikler:

TAMİRES

R8 TX

R8 FL

R8 GR

Yüksek Aderans

x

x

x

Yüksek Basınç Dayanımı

x

x

x

Tiksotropik Özellik

x

 

 

Akıcı Özellik

 

x

x

Donma - Çözünme Döngüsüne Dayanım

x

x

 x

Klor ve Sülfat Ataklarına Dayanım

x

x

x

Yağlara Karşı Dayanım

x

x

x

Suya ve Kötü Hava Şartlarına Dayanım

x

x

x


Uygulama Öncesi Hazırlık:

Yapıların tamir edilecek çimento esaslı yüzeylerinin, sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.  Yüzey, aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres vb. kalıntılarından iyice temizlenmelidir. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa, drene edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı fakat yüzeyde serbest su kalmamalıdır.


Su Karışım Oranı:

Tamires R8 TX/FL/GR

1 Kg. Toz için

25 Kg. Torba için

Karışım Suyu Miktarı

0,14-0,16 litre

3,5-4,0 litre


Uygulama:

Mala Uygulama: Hazırlanan harç yüzeye, tek katta 10-40 mm arasında olacak şekilde mala ile veya püskürtülerek uygulanır. Daha kalın uygulamalarda, ürünün maksimum uygulama kalınlığı üzerine, ilk kat kuruduktan sonra, ikinci kat aynı şekilde uygulanır. Düzgün yüzey bitişinin istenildiği durumlarda, harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıva fırçaşı ile çekmiş harcın üzerine serpilerek, çelik veya ahşap mala ile yüzey istenilen şekilde bitirilir.

Kalıp Uygulama: Ürünün maksimum uygulama şartlarına uygun olarak, kalıbın bir tarafından, kesintisiz olarak dökülmelidir. Daha kalın uygulamalar, 2 veya 3 kat olarak uygulanabilir. İki taraflı dökümden kaçınılmalıdır. Kalıbın içindeki tüm boşlukların dolmasını sağlamak için, ucu çengel hale getirilmiş çelik bir tel kullanılarak yerleştirilme yapılmalıdır. Uygulamadan sonra kalıplar 18-24 saatten önce alınmamalıdır. Atmosfere açık geniş yüzeyler hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.


Uyarılar:

+5ºC’nin altında ve +35ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.

Yeni tamamlanan uygulamalar, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, aşırı hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35ºC’nin üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır. Tamamlanan uygulamanın, ilk 24 saat içerisinde direkt su ile temasından kaçınınız. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız, harcı atınız. Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra temiz su ile yıkayınız.


Tüketim:

10 mm kalınlık için 19-21 kg/m2 toz üründür

Tüketim miktarı laboratuar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.


Ambalaj:

25 kg kraft torba.